Ads 468x60px

maanantai 27. helmikuuta 2017

Oletteko uudistaneet vartijan toimintaohjeet?Oletteko uudistaneet vartijan toimintaohjeet?
Alla oleva blogikirjoitus koskettaa erityisesti turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijoita (entiset vartioimisliikkeet), mutta myös turvallisuusjohtajien pitäisi huomioida asia.

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) astui voimaan vuoden alusta
2017. Vartijalla on nyt aikaisemmasta poiketen oikeus estää henkilön pääsy vartioimisalueelleen
muun muassa sen vuoksi, että on ilmeistä, ettei estettävällä henkilöllä toimeksiantajan
asettamien ehtojen perusteella ole oikeutta oleskella vartioimisalueella.  Myös vartijan
kiinniotto-oikeutta koskevaa sääntelyä on uudistettu siten, että vartija voi poliisin luvalla
vapauttaa tunnistamansa henkilön, eikä häntä vapauttamisen vuoksi tarvitse enää vartioida,
kunnes poliisi on tullut paikalle. Tällä menettelyllä on tarkoitus helpottaa esimerkiksi
päivittäistavarakauppojen näpistelijöihin liittyviä ongelmia (määrällisesti paljon, vartiointi vie
paljon resurssia).
           
Pääsyn estäminen edellyttää, että vartioimisliikkeelle toimeksiannon antanut yritys tai
esimerkiksi kunnan- tai valtionhallinnon yksikkö on ohjeistanut sen, milloin pääsy on
estettävä. Esimerkiksi yritysten tuotekehitysyksiköihin ei yleensä ole pääsyä kuin henkilöillä,
joilla on nimenomainen, henkilökohtainen kulkulupa. Päivittäistavarakauppaankin pääsy
voitaisiin estää esimerkiksi päihtyneeltä henkilöltä tai muilla sellaisilla perusteilla, jotka eivät
ole syrjiviä. Pääsyn estäminen ja vartijan muut toimivaltuudet yms. uudistetussa laissa säädellyt asiat ovat vartioimisalueesta- tai kohteesta riippuen oikeudellisesti monitahoisia. Paras lopputulos olisi saavutettavissa, jos kohdekohtaiset ohjeet tehdään yhteistyössä toimeksiantajan ja vartioimisliikkeen edustajan kanssa.

Vartioimisliikkeillä tulee olla yleiset toimintaohjeet ja tarvittaessa (esim. edellä mainitun
pääsyn estämisen kriteereiden määrittämiseksi) kohdekohtaiset toimintaohjeet (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 82.1 §). Viimekädessä vartijoiden toimenpiteiden
lainmukaisuutta voidaan viranomaisvalvonnassa arvioida heidän saamiaan
toimintaohjeita vasten. Yleisistä toimintaohjeista vastaa lähtökohtaisesti turvallisuusalan
elinkeinoluvanhaltija. Koska vastaava hoitaja on kuitenkin velvoitettu huolehtimaan lain
noudattamisesta yleisesti, voitaneen esimerkiksi viranomaisvalvonnassa pitää moitittavana sitä, jos yleisiä toimintaohjeita ei ole ohjeen keskeistä sisältöä, vartijan toimivaltuuksia, koskevan
lainsäädännön muututtua uudistettu. Pääsyn estämistä ja kiinniotetun henkilön vapauttamista koskevan sääntelyn muututtua myös tarve kohdekohtaisille ohjeille on erilaisten
vartioimisalueiden ja kohteiden kirjon vuoksi merkittävästi kasvanut. Ajan kuluessa erittäin suurella todennäköisyydellä joku vartijan toimenpiteiden kohteena oleva henkilö tulee nostamaan jutun siitä, kun hänen pääsynsä kohteeseensa estetään.

Turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijalle voitaisiin tuomita lain 105.1 §:n 3 kohdan perusteella sakkorangaistus turvallisuuspalvelurikkomuksesta, mikäli edellä mainittuja toimintaohjeita ei ole laadittu. Luonnollisesti vielä ei ole tiedossa olevaa oikeuskäytäntöä tai viranomaisohjeita siitä, rinnastetaanko toimintaohjeiden uudistamisen laiminlyöminen toimintaohjeiden keskeisen sisällön osalta lakimuutoksen vuoksi toimintaohjeiden laadinnan laiminlyömiseen.  

Lisätietoja:

Vesa Ellonen
p. 020 760 3125
vesa.ellonen@kpmg.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti