Ads 468x60px

keskiviikko 12. lokakuuta 2016

VIERASKYNÄ: Ahtisaari, Nobel-komitea ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (ystävien kesken ”GDPR”) on tällä hetkellä kuuma puheenaihe, josta vaihdamme ajatuksia sekä työtoimeksiantojen merkeissä että kahvitaukokeskusteluissa.

Martti Ahtisaari ilmestyi mukaan kahvitaukokeskusteluihimme tällä viikolla julkaistujen uutisten vuoksi. Suomen itsetuntoakin koeteltiin, kun Uusi Suomi julkaisi jutun ”Hätkähdyttävä havainto: Martti Ahtisaari kartuttaakin Venäjän Nobel-saldoa” (11.10.2016). Havainnon oli ensimmäisenä tehnyt ekonomisti Olli Kärkkäinen, ja se todellakin on hätkähdyttävä, kun lähestulkoon kansallisaarteeksi luokiteltu Martti Ahtisaari olikin listattu Nobel-sivustolla ikään kuin venäläiseksi hänen syntymäpaikkansa Viipurin vuoksi.

Asiaa selvitti edelleen Helsingin Sanomat, joka julkaisi jutun ”Nobel-komitea ei muuta linjaustaan Martti Ahtisaaren venäläisyydestä – ’Emme voi tehdä poikkeuksia yksittäisten nobelistien kohdalla’” (11.10.2016). Helsingin Sanomat oli ollut yhteydessä Nobel-komiteaan, jonka edustaja oli toki pahoitellut asiaa. Komitean edustaja oli todennut näiden listausten luomisen olevan hankalaa maiden osalta, koska he nimenomaisesti eivät halua sotkea kansallisuuksia asiaan, vaan listaukset perustuvat voittajien syntymävaltioihin.

Erikoista tässä asiassa onkin – ja erityisesti tietosuojajuristien kahvitaukokeskusteluja kirvoittaa – Helsingin Sanomille annettu lausunto, jossa nimenomaisesti todetaan, että ”[t]ietokannat ovat tietokantoja, täytyy tehdä päätös ja pysyä siinä. Emme voi tehdä poikkeuksia yksittäisten nobelistien kohdalla”.

Ottamatta kantaa nykytilaan tai komitean toimintaan sovellettavaan lainsäädäntöön (juristien disclaimer), Nobel-komitealla tulee lähitulevaisuudessa olemaan mielenkiintoinen tietosuojapähkinä purtavanaan tässä asiassa GDPR:n soveltamisen alkaessa keväällä 2018.

Nobel-komitea nimittäin toimii EU:n alueella, ja sen vuoksi GDPR:stä velvoitteineen ja vastuineen tulee myös suoraan siihen sovellettavaa oikeutta. Koska Nobel-komitea ilmeisestikin ylläpitää Nobel-voittajia koskevaa jäsenneltyä luonnollisten henkilöiden tietoja sisältävää tietojoukkoa, siis (henkilö-)rekisteriä, niin GDPR:n 4 artiklan mukaan Nobel-komitea olisi rekisterinpitäjä ja jokainen nobelisti olisi rekisteröity edellä mainitussa komitean rekisterissä. Näin ollen Nobel-komitea olisi myös velvoitettu huolehtimaan nobelisteille kuuluvista rekisteröityjen oikeuksista.

Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa GDPR:n 16 ja 17 artiklojen mukaiset oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen. Yksinkertaistetusti ilmaistuna ensimmäinen näistä oikeuttaa rekisteröidyn vaatimaan, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Jälkimmäinen tarkoittaa, että rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Vastaavasti rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ellei rekisterinpitäjä voi osoittaa, että niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi sananvapautta tai tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi.

Tulevaisuudessa Nobel-komitea ei siis voikaan noin vain todeta, ettei se aio tehdä poikkeusta yksittäisen voittajan kohdalla. Jos tarkastellaan uutisten aiheena ollutta seikkaa, rekisterinpitäjänä Nobel-komitean olisi vähintäänkin pyydettäessä tehtävä nimenomainen poikkeus ainakin tekemällä voittajan syntymämaan kohdalle nykytilaa kuvaava selventävä täydennys.

Tänään Helsingin Sanomat uutisoi: ”Nobel-komitea pahoitteli ja teki Ahtisaaresta taas suomalaisen – Ahtisaari HS:lle: Olen tyytyväinen”. Uutisessa ei kuitenkaan kerrota, perustuiko henkilötietojen korjaaminen edellä mainittujen rekisteröityjen oikeuksien huomioon ottamiseen vai tehtiinkö muutokset muista syistä.

Kahvitaukokeskustelussamme pohdimme myös rekisterinpitäjien velvollisuutta poistaa GDPR:n edellytysten täyttyessä rekisteröityjä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Periaatteessa nobelisteilla olisi tulevaisuudessa myös mahdollisuus pyytää Nobel-komitealta itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä, eli heillä olisi oikeus tulla unohdetuksi. Teimme kuitenkin kahvitaukokeskustelussamme johtopäätöksen, että tällaiset poistamispyynnöt eivät välttämättä kuitenkaan ole kovin todennäköisiä.

Suosittelemme Nobel-komitealle ja kaikille muillekin tietosuoja-aiheista kiinnostuneille osallistumista KPMG:n järjestämälle Käräjät 2016 -tapahtuman Tietosuojalinjalle 28.10.2016, että nobelistien ja kaikkien muidenkin rekisteröityjen luonnollisten henkilöiden perusoikeudet sekä GDPR:n mukaiset oikeudet rekisteröityinä tulisivat asianmukaisesti turvatuiksi.

Tervetuloa - jatketaan yhdessä keskustelua mielenkiintoisista tietosuojan aiheista!

Charlotta Henriksson ja Emma Swahne

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti