Ads 468x60px

tiistai 9. elokuuta 2016

VAHTI-ohje toiminnan jatkuvuuden hallinnasta julkaistu

Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä VAHTI on kesän aikana julkaissut jatkuvuuden hallintaa käsittelevän ohjeen VAHTI 2/2016: Toiminnan jatkuvuuden hallinta.

Ohjeen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa jatkuvuuden hallintaa julkisessa hallinnossa. Vaikka ohje on suunnattu julkishallinnon toimijoille ja julkishallintoon palvelusopimussuhteessa oleville yrityksille, soveltuu se hyvin käytettäväksi myös kaikkien muidenkin organisaatioiden jatkuvuuden hallinnan kehittämiseen.

Ohje noudattaa päätasolla ISO 22301:2012 -standardin rakennetta ja sitä noudattaen on mahdollista kehittää standardin mukainen dokumentoitu jatkuvuuden hallintajärjestelmä, jonka avulla suojaudutaan toiminnan jatkuvuutta uhkaavilta tapahtumilta, vähennetään häiriöiden mahdollisuutta, valmistaudutaan vastaamaan häiriöihin sekä palautumaan niistä.

Ohjeessa annetaan myös käytännönläheisiä apuvälineitä jatkuvuuden hallinnan suunnitteluun, käyttöönottoon, dokumentointiin, operointiin, ylläpitoon sekä jatkuvaan parantamiseen ja mahdolliseen sertifiointiin.

Ohjeella pyritään sekä julkishallinnon että talouselämän toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisten toimintojen yhtenäistämiseen sekä jatkuvuuden hallinnan saattamiseen kiinteäksi osaksi toimintaa. Tällä parannetaan organisaatioiden varautumista tietoturva- ja kyberuhkiin sekä verkostomaisesti tuotettujen ja käytettyjen palvelujen, tietojärjestelmien ja verkkojen jatkuvuutta ja toipumista häiriötilanteissa.

Ohjeen kirjoittamiseen ovat osallistuneet osana työryhmää KPMG:n konsultit Mika Iivari ja Ari-Martti Pohtola. Ohje on luettavissa ja ladattavissa osoitteesta:

https://www.vahtiohje.fi/web/guest/vahti-2/2016

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti