Ads 468x60px

perjantai 20. marraskuuta 2015

Mitkä toimialat seuraavaksi murroksessa? Missä seuraava Piilaakso?

KPMG teki globaalin tutkimuksen otsikolla ”The changing landscape of disruptive technologies”, jossa tutkittiin murrosaloja ja uusia teknologioita. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa merkittävimmät disruptiiviset teknologiat ja niiden mahdollisuudet eri aloilla sekä arvioida mihin syntyy seuraavia teknologiakeskittymiä. Tutkimukseen osallistui satoja C-tason päättäjiä eri puolilta maailmaa ja se tarjoaa mielenkiintoista tietoa mm. IoT:sta ja digivaluutoista.

Tutkimukseen osallistuneiden mukaan murrosta tullaan näkemään seuraavan kolmen vuoden aikana varsinkin teknologia-, kuluttajatuote-, ja telekommunikaatioaloilla. Eri alueiden välillä on mielenkiintoisia eroja; mm. Euroopassa ja Japanissa arvioitiin energia ja liikenne merkittäviksi muutosta kokeviksi aloiksi laajemmin kuin muilla alueilla. Toisaalta Euroopassa harvemmat näkivät kuluttajatuotteiden alan olevan muutoksessa.

Disruptiivisten teknologioiden vaikutukset vaihtelevat luonnollisesti aloittain. Digivaluutat muuttavat varsinkin finanssialaa, kun taas kognitiivinen tietojenkäsittely teknologia-alaa ja IoT vahvasti kuluttajatuotteiden alaa. Pilviteknologiat tosin arvioitiin kestosuosikkina suurimmaksi muutosajuriksi alasta riippumatta.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen ei toki ole vaivatonta. Teknologiaosaamisen puute nähtiin suurimpana esteenä, kuten myös kokemuksen puute uusista liiketoimintamalleista.

Teknologisten innovaatioiden kaupallistamisen suurimpana hidasteena nähtiin kyberturvaan liittyvät uhat ja haasteet. Kyberturvan merkitys arvioitiin huomattavasti suuremmaksi kuin kaupallisten ja myynnillisten seikkojen. Uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen esteenä nähtiin puolestaan perässä laahaavat säännökset ja regulaatiot.

Missä teknologisia innovaatioita tehdään tulevaisuudessa? Piilaakson rinnalle arvioitiin syntyvän useita keskittymiä. Näistä merkittävimmiksi arvioitiin Tokio ja New York, Euroopassa Lontoo. Näistä löytyy riittävästi osaajia ja rahoittajia sekä hyvä teknologinen infrastruktuuri kehittämistä varten.

Mikäli haluat tarkempia tietoja tutkimuksen tuloksista, ota yhteyttä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti