Ads 468x60px

keskiviikko 10. kesäkuuta 2015

Strategiasta sen tavoitteita toteuttavaan toimintaanPalveluyksikössä on saatu tärkeäksi koettu hanke valmiiksi ja hankkeen lopputulokset tuotantoon. Hanke on sujunut hyvin, se on tuottanut suunnitellut tulokset ja on pysynyt aikataulussaan ja budjetissaan. Tulokset on otettu käyttöön ongelmitta. Mutta miksi organisaation ylin johto ei koe tuloksia tärkeinä ja antaa ymmärtää olevansa tyytymätön yksikön toimintaan. Missä vika? Onko hankkeessa kenties tehty vääriä asioita?

Johdon tärkeä työkalu on strategia. Organisaation strategiaan kuvataan tavoitetila, jossa organisaation halutaan olevan tulevaisuudessa. Strategia asettaa organisaation toiminnalle ja kehittämiselle päämäärät. Strategiaan kirjataan organisaation toiminnalle selkeät tavoitteet, jotka täyttämällä päämäärät on tarkoitus saavuttaa.

Kun tavoitteet on kirjattu, on analyysin paikka. Onko organisaatio kykenevä saavuttamaan strategiset tavoitteensa? Tarvitaanko kenties uudenlaista toimintakykyä tai uutta osaamista? Ehkä on rakennettava uusi tietojärjestelmä tukemaan uutta toimintaa. Tai sitten olemassa olevia toimintaprosesseja on muutettava ja olevia järjestelmiä kehitettävä.  Analyysin tuloksena saadaan käsitys uusista ja kehitettävistä kyvykkyyksistä, joita tarvitaan strategian tavoitteiden toteuttamiseksi.
Kyvykkyydet toteutetaan kehittämishankkeissa. Kullekin hankkeelle asetetaan tavoitteeksi toteuttaa tietty osa tarvittavista uusista kyvyistä. Näin kullakin hankkeella on suora kytkentä strategiaan ja sen tavoitteisiin. Hankkeet on hyvä koota hankesalkkuun, jotta säilytetään kokonaisnäkemys siitä, mitä kaikkea kehittämistä, kenen vastuulla ja koska on käynnissä. Kun uudet ja muutetut kyvyt on toteutettu ja otettu käyttöön, on organisaatio kykenevä strategiaa toteuttavaan toimintaan.

Yksittäisiä kehittämishankkeita on ohjattava niin, että niiden tuottamat lopputulokset istuvat osaksi organisaation toiminnallista ja järjestelmäteknistä kokonaisuutta. Sitä varten on oltava käsitys organisaation toimintojen, tietojen, järjestelmien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden nykytilasta sekä suunnitelma kokonaisuuden halutusta tavoitetilasta.

Organisaation kokonaisuuden suunnittelu on hankkeiden ulkopuolista jatkuvaa toimintaa, joka on tehtävä järjestelmällisesti ja hallitusti. Kokonaisuuden suunnitteluakin ohjaavat strategiassa asetetut tavoitteet.

Organisaation kokonaissuunnitelmaa kutsutaan myös kokonaisarkkitehtuuriksi.

Jukka Uusitalo
Arkkitehti,
Manager, Management Consulting

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti