Ads 468x60px

keskiviikko 18. helmikuuta 2015

Tarkastusvaliokunnat haluavat lisää tietoa kyberuhistaKPMG:n uusi Global Audit Committee Survey 2015 käy läpi ja esittää eri markkinoilla ja eri toimialoilla toimivien yritysten tarkastusvaliokuntien prioriteetteja. Päällimmäisenä heidän kiinnostuksen kohteenaan ovat:

  • Globaali taloudellinen ja poliittinen tilanne
  • Sääntely ja julkisen vallan toimenpiteet 
  • Operatiiviset riskit ja
  • Kyberturvallisuus

Tämä ei sinällään ole mikään yllätys, mutta on jälleen yksi hyvä osoitus siitä, että kyberturvallisuus on jo tukevasti organisaatioiden ylemmän johdon agendalla. Hyvää ja mielenkiintoista on havaita myös se, että tarkastusvaliokuntien fokus ei ole enää pelkästään taloudellisen raportoinnin oikeellisuudessa. Sen rinnalle on tullut tarve olla tietoinen ja pystyä vaikuttamaan myös muihin organisaation riskeihin. 

Tutkimuksen mukaan tulevana vuonna valiokunnat haluavat panostaa vielä enemmän kyberriskien ymmärtämiseen ja hallintaan. Tutkimuksesta käy ilmi myös se, että nykyisellään tarkastusvaliokunnat eivät ole tyytyväisiä saamansa kyberuhkiin liittyvän tiedon laatuun. Yritysten tulee siten parantaa kykyään kerätä ja käsitellä relevanttia aiheeseen liittyvää tietoa sekä parantaa tapoja, joilla näitä tietoja esitetään ja raportoidaan ylimmälle johdolle.

KPMG pystyy olemaan avuksi kaikissa kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja lisäämään ylemmän johdon ymmärrystä kyberturvallisuudesta esimerkiksi ylemmän johdon kyberturvasparrauksen avulla.

Tarkemmat tiedot ja koko laaja tutkimusaineisto on luettavissa täältä:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti