Ads 468x60px

keskiviikko 16. heinäkuuta 2014

Datan fyysisen sijainnin merkitys vähenemässä radikaalisti


Gartnerin raportin (The Snowden Effect: Data Location Matters) mukaan datan fyysinen sijainti on muuttumassa yhä enemmän merkityksettömäksi ja vuoteen 2020 mennessä oikeudellinen, poliittinen ja looginen sijainti tulevat korvaamaan sen useimmissa organisaatioissa. 

Edward Snowdenin NSA-paljastukset nostivat otsikoihin datan sijaintiin ja sen hallinnointiin liittyviä kysymyksiä. Useissa organisaatioissa epätietoisuus omistamansa datan sijainnista on arkipäivää, ja kansallisten lakien tulkitseminen monikansallisessa tietotekniikan infrastruktuurissa herättää kysymyksiä. Missä data itse asiassa sijaitsee ja kuinka sijainti edes tulisi määritellä? Gartner yksilöi raportissaan neljä datan sijainnin tyyppiä, jotka ovat:

Fyysinen sijainti
Joissain organisaatioissa uskotaan datan olevan paremmin turvattu, jos se on tallennettu paikallisille palvelimille. Saatetaan myös ajatella, että tietomurron alkaessa vain yksinkertaisesti vedetään kaapelit irti. Datan paikallinen talletus ei kuitenkaan takaa mitään, sillä usein koneita voidaan etäkäyttää ja useimmissa tapauksissa tietomurto huomataan vasta, kun se on jo tapahtunut. KPMG:n tutkimuksen mukaan tietomurrot havaitaan tyypillisesti vasta satojen päivien jälkeen. 

Oikeudellinen sijainti
Oikeudellinen sijainti määräytyy datan hallinnasta päättävän oikeushenkilön mukaan. Tämän organisaation datan prosessoinnista saattaa vastata toinen oikeushenkilö, kuten IT-palvelutalo. Lisäksi kolmas oikeushenkilö voi tarjota edellä mainitulle prosessointia tukevia palveluita, kuten konesalipalveluita, joita pyörittävät palvelimet voivat fyysisesti sijaita missä päin maailmaa tahansa.

Poliittinen sijainti
Gartnerin mukaan useimmat monikansalliset yritykset valitsevat tyypillisesti palveluntarjoajan, joka tarjoaa parhaan vastineen rahalle täyttäen tietyt vähimmäisvaatimukset. Onko kuitenkaan selvillä, ulkoistaako tämä palveluntarjoaja työtä esimerkiksi halvan työvoiman maihin? Joillekin järjestöille sillä on merkitystä, miten heidän sopimuksensa palveluntarjoajan kanssa näyttäytyy julkisuudessa. Poliittiseen sijaintiin liittyvät kysymykset koskettavat eniten julkisyhteisöjä, kansalaisjärjestöjä sekä yrityksiä, jotka palvelevat miljoonia kuluttajia tai joiden maine on jo pilalla. 

Looginen sijainti
Datan looginen sijainti määräytyy sen mukaan, kenellä on pääsy dataan. Esimerkiksi suomalainen yritys tekee sopimuksen yhdysvaltalaisen pilvipalvelutarjoajan irlantilaisen tytäryhtiön kanssa tietoisena siitä, että kaikki varmuuskopiodata on tallennettu fyysisesti Intiassa sijaitsevaan datakeskukseen. Vaikka oikeudellinen sijainti olisi Irlanti, poliittinen sijainti Yhdysvallat ja fyysinen sijainti Intia, loogisesti kaikki tiedot voivat olla Suomessa. Tämä edellyttää, että kaikki kuljetettava ja Intiassa sijaitseva data on salattu Suomessa sijaitsevalla avaimella. Huolimatta siitä, että tällainen arkkitehtuuri nostaa kustannuksia, lisää monimutkaisuutta ja heikentää käytettävyyttä, Gartnerin arvion mukaan looginen sijainti on nousemassa kansainvälisen tietojenkäsittelyn todennäköisimmäksi järjestelyksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti