Ads 468x60px

torstai 14. marraskuuta 2013

KPMG:n asiantuntijalle palkinto parhaasta opinnäytetyöstä

KPMG:n tietoturva-asiantuntija Harri Pienimäen opinnäytetyö ”Alihankinnan tietoturvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden kehittäminen” (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012) palkittiin Finnsec-turvallisuusmessujen avajaistilaisuudessa 13.11.2013 vuoden parhaana turvallisuuteen liittyvänä opinnäytetyönä. Työn katsottiin tuottavan oleellista uutta tietoa  alihankintasuhteen riskeistä ja riskien hallintaan liittyvistä mahdollisuuksista, jotka ovat käyttökelpoisia yrityksien, yhteisöjen ja yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmista.

Yritysten harjoittaman ulkoistamisen ohella myös alihankinta on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Yritykset pyrkivät vähentämään kiinteitä kulujaan ja keskittymään ydinliiketoimintaansa hyödyntämällä alihankkijayrityksiä eri toimintojen korvaajina. Laajojen alihankintaketjujen hallinta ja alihankinnasta aiheutuvat riskit tuovat kuitenkin omat haasteensa erityisesti liiketoiminnan jatkuvuudelle.

Opinnäytetyössään Harri perehtyi erään kohdeorganisaation alihankkijayrityksiin ja suunnitteli menetelmän, jonka avulla voidaan tunnistaa organisaation liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät alihankkijat. Opinnäytetyössä käsiteltiin alihankinnan hyötyjä ja riskejä sekä selvitettiin, miten liiketoimintaa voidaan jatkaa normaalisti riskeistä huolimatta. Tutkimuksessa perehdyttiin alan teoriaan, selvitettiin mahdollisia keinoja alihankkijoiden liiketoiminnallisen merkityksen arviointiin sekä käytettiin toimintatutkimusta alihankkijoiden luokittelumenetelmän kehittämiseen yhteistyössä kohdeorganisaation kanssa.

Laurean tiedote asiasta. Harrin opinnäytetyön voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Koko KPMG:n tietoturvaryhmän ja kollegoiden puolesta onnittelut Harrille hienosta saavutuksesta!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti