Ads 468x60px

perjantai 8. marraskuuta 2013

ICT ulkoistukset jatkuvatKPMG on taas vuosittaisessa tutkimuksessaan selvittänyt ICT-hankintoihin eniten rahaa käyttävien Pohjoismaisten yritysten ja organisaatioiden ulkoistamisaikeita sekä tyytyväisyyttä ICT-palvelutoimittajiin.
Tutkimus osoittaa, että ICT-ulkoistaminen lisääntyy edelleen Pohjoismaissa. Tutkimukseen vastanneista organisaatioista 43 % aikoo lisätä ulkoistamistaan ja 34 % kertoo aikovansa pitää ulkoistukset nykyisellä tasolla. Samaan aikaan kuitenkin 11 % vastaajista aikoo vähentää ulkoistamistaan ja ottaa palveluita takaisin omaan tuotantoon. Ulkoistamisen vähentämistä harkitsevien määrä on noussut viime vuodesta 5 prosenttiyksikköä.
Ensisijainen syy ulkoistamiselle on edelleen kustannussäästötavoitteet: 71 % vastaajaorganisaatioista mainitsee tämän olevan ulkoistuspäätöksen taustalla. Myös palvelutoimittajien osaaminen ja palvelun laadun parantaminen ovat painavia syitä ulkoistamiseen.
Tarkasteltaessa asiakasorganisaatioiden tyytyväisyyttä ICT-palvelutoimittajiin parhaimman arvion asiakkailtaan saa intialainen TCS (Tata Consultancy Services), jonka palveluihin on tyytyväisiä 83 % vastaajista. Toista sijaa pitävät HCL ja Volvo IT (80 %). 
Tutkimuksessa kysyttiin myös asiakkaiden näkemystä palvelutoimittajien kyvystä toimittaa palveluita tietoturvallisesti. Pääasiallisesti palvelutoimittajat, joihin oltiin kokonaisuudessa tyytyväisiä saivat hyvää palautetta myös kyvystään hoitaa tietoturvallisuuteen liittyviä asioita. Tutkimuksen tehneiden kollegoiden kanssa kylläkin pohdiskelimme, että perustuuko käsitys oikeaan tietoon vai pelkästään palvelutoimittajan työstä syntyneeseen näppituntumaan.
On selvää, että jos palvelutoimittajalla aika menee taistellessa käyttökatkojen, henkilöstövaihdosten ja aikatauluongelmien kanssa, niin lähtökohdat tieturvallisuuden saamiseksi hyvälle tasolle ovat huonot. Toimivat prosessit luovat hyvät edellytykset myös sille, että tietoturvallisuus on asianmukaisesti hoidettu. Aina näin kuitenkaan ei ole.
Asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen ja tehtyjen auditointien perusteella voi todeta, että tietoturvallisuus on alue, jossa hyvällekin ICT-palveluntarjoalle saattaa sattua virheitä. Erityisesti asiakaskohtaiset erityisvaatimukset, jotka poikkeavat toimittajien normaaliprosesseista, ovat monille toimittajille vaikeita toteuttaa. Tietoturva-auditointi tarjoaa edelleen näppituntumaa vankemman pohjan palvelutarjoajan tietoturvatason arvioimiseen.
Ja jos ICT palveluntarjoajaasi ollaan organisaatiossasi laajasti tyytymättömiä, myös tietoturvavastaavan on syytä terästää katsettaan.
Janne Vesa  Advisory Partner

Lisätietoa: Nordic Service Provider Performance and Satisfaction (SPPS): 2013 – tutkimuksesta


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti