Ads 468x60px

tiistai 7. elokuuta 2012

Moraalinen hämmennys + mukautuvainen teknologia = tulipaloja politiikkatyhjiössä

Vasant Raval kirjoittaa (vain ISACAn jäsenille) käsitteistä informaatioetiikka ja politiikkatyhjiö. Mikä on oikein ja hyvää informaation suhteen, mitä haluamme ja mitä tarvitsemme? Jos emme mieti tätä, luomme arvojemme vastaisia IT-järjestelmiä. Luomme tehottomia, hallitsemattomia tekniikoita, käytäntöjä ja politiikkoja. Raval lanseeraa termin moraalinen agentti: ihmiset, roolit ja tiimit, jotka tekevät päätöksiä IT-järjestelmien elinkaaren aikana. Lopputulos heijastelee sekä tiedostettuja että tiedostamattomia informaatioeettisiä arvoja, joita kaikilla johdosta koodariin on.

Tietoteknikka on Ravalin mukaan luonteeltaan mukautuvaista (engl. "malleable"). Se "muoto", jonka järjestelmät saavat, on liiankin helposti väärä. Näin käy, jos kehittämistä ohjaa huonosti tiedostettu käsitys siitä, mitä kaikki asianosaiset haluavat ja tarvitsevat. Järjestelmät ovat monimutkaisia. Todella harva ymmärtää niitä. Kaikki menee uusiksi 10-15 vuoden välein. Juuri siksi IT on niin "pehmeää" ja "muodotonta", tilapäistä ja virtaavaa. Juuri siksi ilman selkeää etiikkaa ei ole mitään mahdollisuutta saada sitä "kuosiin", oikeaan muotoon. Ilman tiedostettua, eriteltyä, yhdessä pohdittua käsitystä hyvästä ja huonosta informaation käsittelystä ei voi olla järkeviä ja sitouttavia sääntöjä, ja koko homma jää muodottomien IT-järjestelmien valuma-aukkojen paikkailuksi.

Informaation mikroetiikassa on monia puolia. Meidän pitää hankkia mahdollisimman paljon "hyvää" informaatiota tehdäksemme työmme mahdollisimman hyvin. ("Eat like a bird!", sanoo Guy Kawasaki, ja vitsailee, että kolibri syö painonsa verran päivässä.) Toisaalta tietoa pitää jakaa mahdollisimman tehokkaasti. ("Shit like an elephant!", hän jatkaa, ja toteaa, että Norsu ulostaa 100 kg päivässä.) Tiedon pitäisi pysyä oikeana ja ajankohtaisena ja olla sellaisessa muodosssa, että sitä on helppo käsitellä, myös uusilla ja yllättävillä tavoilla. Tietoa ei saa kuitenkaan hankkia liikaa auktorisoimattomilla tavoilla eikä rajoitettuun jakeluun tarkoitetuista dokumenteista ja tietokannoista, ellei sinun roolillasi ole niihin oikeuksia. Tiedon arvo pitää ymmärtää ja sopimusten, lain ja muun toimintaympäristön vaatimukset pitää tiedostaa ja hyväksyä ja sisäistää. Pitää osata pelätä myrskyisiä paikkoja, palvelujen avaamista julkisiin verkkoihin.

Mikäli tarpeita mietitään edellä luetellulla tavalla yksittäisten järjestelmien kannalta, jäädään helposti tälle mikroetiikan tasolle: "Tämän järjestelmän pitää suojata näitä tietoja!". Se ei riitä. Meidän pitää tiedostaa nimenoman moraalisten agenttien kokonaisvaltainen asenne ja arvot kaikessa informaationkäsittelyssä, eli makroetiikka. Miten kehittäjät ja käyttäjät ja johto mieltävät kaiken tiedon ympärillään? Mitä tietoa he haluavat ja jaksavat hankkia ja jakaa? Miten he haluavat prosessoida ja kontrolloida sitä? Mitä vaaroja heidän vallitseviin asenteihinsa liittyy?

Vasta kun informaatioeettinen, moraalinen hämmennys on saatu kirkastumaan, päästään eroon "politiikkatyhjiöstä", kun voidaan oikeasti ja uskottavasti sopia, miten toimitaan. Näin luodaan vankka eettinen astia, josta "pehmeä" tekniikka saa muotonsa, ja joka kestää teknologian sukupolvivaihdokset.

Viitteitä:

Luciano Floridin informaation filosofian sivut
http://www.philosophyofinformation.net/Welcome.html

Vasant Raval: "Policy Vacuums"
http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2012/Volume-3/Pages/Policy-Vacuums.aspx (vain ISACAn jäsenille)

J.H. Moor: "Why we need better ethics for emerging technologies" (laajentaa informaatioetiikan ongelmaa esim. genetiikan ja robotiikan lainsäädännön kehittämiseen)
http://commonsenseatheism.com/wp-content/uploads/2011/03/Moor-Why-We-Need-Better-Ethics-for-Emerging-Technologies.pdf

Guy Kawasaki: http://www.amazon.com/Rules-For-Revolutionaries-Capitalist-Manifesto/dp/088730995X

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti