Ads 468x60px

torstai 10. marraskuuta 2011

Lex Nokian lopun alku?

Lex Nokia” eli laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi (125/2009) tuli voimaan reilut pari vuotta sitten. Muutoksen myötä sähköisen viestinnän tietosuojalaki antaa yhteisötilaajille mahdollisuuden työntekijöiden viestinnän tunnistamistietoja käsittelemällä selvittää yrityssalaisuuksien vuotamista. Selvittäminen on luvallista tietyissä olosuhteissa, mikäli sitä ennen täytetään tietoturvaan ja yt-menettelyyn liittyvät velvoitteet. Säännösten soveltaminen edellyttää myös ennakkoilmoitusta tietosuojavaltuutetulle.

Laki säädettiin kovan hälyn saattelemana, epäiltiin sen jopa rikkovan perustuslaillista viestinnän luottamuksellisuutta ja kajoavan kansalaisten perusoikeuksiin. Elinkeinoelämän puolelta lobbaus oli kiivasta, sittemmin mm. Nokia on myöntänyt olleensa asiassa aktiivinen. Lainsäädäntöprosessia on jälkikäteen arvosteltu jopa virkamiestahoilta.

Periaatteellisten mietintöjen lisäksi laki on aiheuttanut päänvaivaa myös käytännön soveltamisessa. Pykälien tulkinta ja jopa käsitteiden määrittelyt ovat osoittautuneet hyvin ongelmallisiksi. Lakiin sisältyvistä valvontapykälistä tuore viestintäministeri Krista Kiuru toteaa, että "ilmoitusvelvollisuus tietosuojavaltuutetulle ei ole toiminut kuten pitäisi." Toden totta, tähän mennessä yksikään yhteisötilaaja ei ole tehnyt valvontailmoitusta Reijo Aarnion toimistoon. Ilmeisesti kukaan ei ole halunnut toimia ennakkotapauksena ja joutua suurennuslasin alle.

Ilmoitusten puuttuminen ei välttämättä tarkoita sitä, ettei tietovuotoja yrityksissä pyrittäisi selvittämään Lex Nokian kuvaamilla keinoilla. Lisäksi teknologia mahdollistaa monet valvontakeinot, joiden laillisuudesta Suomessa ei ole takeita. Ehkä vallitsevaan tilaan saadaan muutosta, jos huhut pitävät paikkansa, että kourallinen suuria suomalaisyrityksiä olisi tekemässä yhteisen valvontailmoituksen tietosuojavaltuutetulle.

Kaikkein kaikkiaan Lex Nokia ei kuulu Suomen oikeushistorian sankaritarinoihin. Tästä huolimatta lailla on yhä kannattajansa, vaikka sen sallimat toimenpiteet voidaan rikollisen toimesta helposti kiertää eivätkä lain vaikutukset ole olleet toivotunlaiset. Viestintäministeri Kiuru on ilmoittanut, että sähköisen viestinnän tietosuojalaki otetaan monien muiden lakien tapaan uudelleentarkasteluun. Nähtäväksi jää, päättyykö Lex Nokian taival.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti