Ads 468x60px

tiistai 24. maaliskuuta 2015

KPMG:n ja kumppaneiden Tietoturvaseminaari 4.6.-5.6.2015
 
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi KPMG:n perinteiseen ja maineikkaaseen tietoturvaseminaariin, joka järjestetään tänä vuonna Tallinnassa 4.-5.6.  Tarjolla on tuttuun tapaan hyvä kattaus ajankohtaisia tietoturvallisuuteen liittyviä esityksiä ja mielenkiintoisia keskusteluja, verkostoitumista KPMG:n asiantuntijoiden ja kumppanien kanssa, mukavaa yhdessäoloa unohtamatta! 
Kokoonnumme klo 15.00 lippujen jakoon Länsiterminaalin  toiseen kerrokseen. Laiva lähtee klo 16.30, matkustamme Tallink Superstarin
Comfort-luokassa.

Hinta osallistujille

Majoitus 2hh/huone 240 eur + alv 24%
Majoitus 1hh/huone 290 eur + alv 24%
Hotelli Park Inn by Radisson Central

Osallistujamaksu sisältää laivamatkat, hotelliyöpymisen ja ohjelmaan sisältyvät ruokailut, ruokajuomat sekä seminaariohjelman.

Matkalle mukaan: Passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti.
Katso ohjelma tästä!
Ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin!

Viimeinen ilmoittautuminen 30.4.2015

Lisätietoja Heidi Vaha P 040 5214 030


IlmoittautuminenFacebook
LinkedIn
Blogi

keskiviikko 18. helmikuuta 2015

Tarkastusvaliokunnat haluavat lisää tietoa kyberuhistaKPMG:n uusi Global Audit Committee Survey 2015 käy läpi ja esittää eri markkinoilla ja eri toimialoilla toimivien yritysten tarkastusvaliokuntien prioriteetteja. Päällimmäisenä heidän kiinnostuksen kohteenaan ovat:

  • Globaali taloudellinen ja poliittinen tilanne
  • Sääntely ja julkisen vallan toimenpiteet 
  • Operatiiviset riskit ja
  • Kyberturvallisuus

Tämä ei sinällään ole mikään yllätys, mutta on jälleen yksi hyvä osoitus siitä, että kyberturvallisuus on jo tukevasti organisaatioiden ylemmän johdon agendalla. Hyvää ja mielenkiintoista on havaita myös se, että tarkastusvaliokuntien fokus ei ole enää pelkästään taloudellisen raportoinnin oikeellisuudessa. Sen rinnalle on tullut tarve olla tietoinen ja pystyä vaikuttamaan myös muihin organisaation riskeihin. 

Tutkimuksen mukaan tulevana vuonna valiokunnat haluavat panostaa vielä enemmän kyberriskien ymmärtämiseen ja hallintaan. Tutkimuksesta käy ilmi myös se, että nykyisellään tarkastusvaliokunnat eivät ole tyytyväisiä saamansa kyberuhkiin liittyvän tiedon laatuun. Yritysten tulee siten parantaa kykyään kerätä ja käsitellä relevanttia aiheeseen liittyvää tietoa sekä parantaa tapoja, joilla näitä tietoja esitetään ja raportoidaan ylimmälle johdolle.

KPMG pystyy olemaan avuksi kaikissa kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja lisäämään ylemmän johdon ymmärrystä kyberturvallisuudesta esimerkiksi ylemmän johdon kyberturvasparrauksen avulla.

Tarkemmat tiedot ja koko laaja tutkimusaineisto on luettavissa täältä:

perjantai 13. helmikuuta 2015

Legal alert sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien valmistajille ja Suomessa toimiville edustajilleKPMG osallistui muutama viikko sitten Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Viestintäviraston järjestämään info-tilaisuuteen, jossa aiheena oli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien auditointi.
Lakiin sosiaali- ja terveydenhuolloin asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) on lisätty viime vuoden aikana muun muassa uudet 5 a – c luvut tietojärjestelmien olennaisista vaatimuksista ja niiden osoittamisesta, palvelun antajan omavalvonnasta ja tietojärjestelmän vaatimuksenmukaisuuden arvioinnista. Lakimuutosten tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisessä tietojenkäsittelyssä tietosuojaa ja tietoturvaa sekä tietojärjestelmien yhteen toimivuutta ja toiminnallisuutta säätämällä näitä koskevista vaatimusmäärittelyistä ja valvonnasta.

Lain 19 b §:n perusteella toimialan tietojärjestelmät jaetaan kahteen luokkaan, A ja B.

·       Luokkaan A kuuluvat Kansaneläkelaitoksen ylläpitämät Kanta-palvelut sekä tietojärjestelmät, jotka on tarkoitettu liiettäväksi Kanta-palveluihin joko suoraan tai teknisen välityspalvelun kautta (sähköiseen lääkemääräykseen, Reseptikeskukseen, Lääketietokantaan, Potilastiedon arkistoon ja tiedonhallintopalveluun sekä Omakanta-palveluun liittyviä tietojärjestelmiä). Kyseisiä tietojärjestelmiä on viranomaisten mukaan nyt noin 100.
·       Muut tietojärjestelmät kuuluvat luokkaan B.

Laissa ja sen perusteella annetussa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tarkentavassa määräyksessä (THL määräys 2/2015) liitteineen määritellään tarkoin, mitä kumpaankin luokaan kuuluvilta tietojärjestelmiltä edellytetään. Luokan A tietojärjestelmiä ei voida jatkossa ottaa lainkaan käyttöön, ellei siitä, että ne täyttävät mm. tietoturvallisuudelle asetetut lakisääteiset vaatimukset, voida varmistua. Myös kyseisten järjestelmien olennaiset päivitysten vaatimuksenmukaisuus tulee jatkossa tarkastaa.  Lain 19 k §:n perusteella vaatimuksenmukaisuuden voi tarkastaa ainoastaan hyväksytty tietoturvallisuuden arviointilaitos. Toistaiseksi lakisääteinen hyväksyminen on ainoastaan KPMG IT Sertifiointi Oy:llä. Arviointi tehdään tietojärjestelmän valmistajan hakemuksesta eli meillä valmistajan tai sen Suomalaisen edustajan toimeksiannosta. Kyselyt asiasta [sertifiointi at kpmg.fi]

Luokkaan B kuuluvien tietojärjestelmien vaatimuksenmukaisuus osoitetaan tietojärjestelmän valmistajan kirjallisella selvityksellä. Molempia järjestelmätyyppejä koskee myös laissa määritelty omavalvontavelvollisuus. Siksi on syytä muistaa, että molempien luokkien tietojärjestelmien mm. tieturvallisuuden tasoa on myös jatkuvasti ylläpidettävä.

Kerromme mielellämme lisää:

Auditoinnit:                                                                                         Lakiasiat:
Olli Knuuti                                                                                           Vesa Ellonen               
Manager                                                                                               Legal Councel
p. 020 760 3430                                                                                     p. 020 1760 3125
e-mail. olli.knuuti at kpmg.fi                                                                e-mail:vesa.ellonen at kpmg.fi